Προηγούμενο
Επόμενο

Δωρεάν παραχώρηση χώρου στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ

Δωρεάν παραχώρηση χώρου στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ

Φεβρουάριος 19, 2016 - 06:10
Κατά πλειοψηφία η έγκριση του δημοτικού συμβουλίου για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ πλησίον του παιδικού σταθμού στην οδό Κ. Μαρούλη