Προηγούμενο
Επόμενο

Έγκριση πλαισίου διαπραγμάτευσης για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου (Μέρος Β')

Έγκριση πλαισίου διαπραγμάτευσης για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου (Μέρος Β')

Δεκέμβριος 14, 2015 - 09:05
Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία πριν την τελική έγκριση της Προγραμματικής Συμφωνίας από το δημοτικό συμβούλιο - Ορισμός μελών για τη σύσταση Επιτροπής που θα προετοιμάσει το τελικό σχέδιο της συμφωνίας .