Προηγούμενο
Επόμενο

Εισήγηση περί μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στο Σούπερ Μάρκετ Νεωρίου