Προηγούμενο
Επόμενο

Ερώτημα A. Γιαλόγλου για την ανακύκλωση

Ερώτημα A. Γιαλόγλου για την ανακύκλωση

Μάρτιος 04, 2016 - 09:39
Ζητήθηκαν απαντήσεις από τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ σχετικά με τη μη(;) τήρηση της διαδικασίας περισυλλογής σε τρία ρεύματα