Προηγούμενο
Επόμενο

Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου για τις νέες θέσεις αναμονής των ταξί στην Ερμούπολη