Προηγούμενο
Επόμενο

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΣ, Γ. Βακόνδιος για τα προβλήματα υδροδότησης