Προηγούμενο
Επόμενο

Τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων του Νεωρίου

Τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων του Νεωρίου

Απρίλιος 27, 2015 - 07:20
Αφορμή η δημοσιοποίηση της επιβολής προστίμου στην επιχείρηση ύψους 46.500 ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις