Προηγούμενο
Επόμενο

Ερωτήσεις από επικεφαλής παρατάξεων της μειοψηφίας σχετικά με “αμοιβές εθελοντών”

Ερωτήσεις από επικεφαλής παρατάξεων της μειοψηφίας σχετικά με “αμοιβές εθελοντών”

Ιούλιος 23, 2015 - 08:29
Ερωτήσεις από επικεφαλής παρατάξεων της μειοψηφίας σχετικά με “αμοιβές εθελοντών” για την τήρηση των κυκλοφοριακών μέτρων στην Ερμούπολη